Εικόνες

  • Show All
   
      Υπερτροφία κάτω ρινικής κόγχης
    Ωτοσκοπική εικόνα
   Διάτρηση ρινικού διαφράγματος λόγω φυματίωσης
    Οίδημα Reinke
   Πολύποδες ρινός  
  Χοανοπολύποδας
  Καυτηριασμός κάτω ρινικής κόγχης.3η μετεγχειρητική μέρα
  Παραρρινοκολποίτιδα προερχόμενη απο οδοντογενή αίτια
20131101095824
   Καρκίνος ρινοφάρυγγα πρό ακτινοθεραπείας
   Καρκίνος ρινοφάρυγγα εν μέσω ακτινοθεραπείας
  Καρκίνος ρινοφάρυγγα μετά τη λήξη της ακτινοθεραπείας
   Εκκριτική ωτίτιδα
20131227103733
  Παραρρινοκολποίτιδα προερχόμενη απο οδοντογενή αίτια
20130411101415
 έκκριτική ωτίτιδα
20130806075340
 Χρόνια υπερτροφική λαρυγγίτιδα,οίδημα Reinke, γαστρο’ι΄σοφαγική παλινδρόμιση ( συνέπεια κατάχρησης αλκοόλ και ποτού)
  Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
  Διάγνωση ιγμορείτιδας ενδοσκοπικά
20140530060549
  τραύμα εξω ακουστικου πορου και τυμπανου